YOUTUBE TELİF HAKLARI VE SİNEMA ESERLERİ İHLAL DAVALARI

Youtube artık bir platform olmaktan çıktı ve tüm dünyanın haber, eğlence ve bilim- sanat içeriklerini yayımladığı ve maddi kazanç elde ettiği bir global etkinliğe dönüştü. İçerik üretme ve eser meydana getirme çabalarıyla herkesin telif haklarının güvenliği ve bunların takip ve davaları en önemli konu haline geldi. Zira bir içeriği üretmenin yanında onu korumak ve haksız kazançla emek göstermeden içerik hırsızlığı ve iktibas gerçekleştirenlere karşı koruma sağlamak aynı derecede önemli haldedir.

Youtube ve buna benzer içeriklerdeki eserlerinizin koruması için danışmanlık almanız, telif hakkı davalarından tazminat geliri elde etmeniz ve bunun için bu konuda uzman bir avukat ile çalışmanız çok önemlidir. Bu sayede içeriklerinizin güvenliğini sağlamakla kalmayacak ayrıca tazminat ile haksız kazanç elde edenlerden paranızı geri alacaksınız. Şimdi telife matuf kavramlar üzerinde açıklamalar yapalım.

 ESER dediğimiz şey; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.

SİNEMA ESERLERİ, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.

FİKRİ HAKLAR HUKUK DAVALARI

Tecavüzün ref'i davası:

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir.

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

Kusur şart değildir.

Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir.

Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir.

TECAVÜZÜN MEN'İ DAVASI

Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir.

TAZMİNAT DAVASI

Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.

Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere müteallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrayan kimse tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de isteyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?