Emekli Maaşına Bankanın Bloke Koyması

Bankalar erken tahsilat amacıyla emekli maaşlarına ilk elden kanunsuzca el koyabilmektedir. Bunu yaparken maalesef hukuka aykırı bir şekilde davranarak vatandaşları mağdur ettiklerini görmekteyiz. 

Emeklilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunun 93. Maddesi uyarınca haciz ve kesinti işlemi uygulanamaz. Bankalar, emekli hesabından kesinti, aktarma yapamaz, hesabı mevduat hesabı gibi kullanamaz. Bununla  birlikte bloke etmek asla  söz konusu olamaz. KESİNTİYİ İSE ANCAK İCRA ORGANLARI YAPABİLİR. Emekli maaşına bir kesinti yapılacak ise kanuni yetkiye sahip icra organları vasıtasıyla kesintinin yapılması gerekir. Bu kesinti oranı insanın yaşamına yetecek paranın kalmasıyla hakkaniyete uygun bir şekilde ancak uygulanır. İcra iflas kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir. "İİK Madde 83 'e göre Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için İCRA MEMURUNCA lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir."

Bankaların ve çalışanlarının işlemlerinde hukuka uygun şekilde davranması ve söz konusu maaş kesintisinin nasıl yapılacağına ilişkin hukuka uygun yöntemi bilmesi ve ona göre davranması gerekmektedir.  Görevlerini açıkça kötüye kullanıp sırf müşterileri zor durumda bırakarak erken tahsilat çabasına giren bankaların, kanuni yol olan icra iflas kanununda belirtilen tahsilat yoluna gitmeyerek, işleminde görevinin gereklerini yerine getirmemesi eylemi açıkça kanuna aykırıdır. Bu durumda haksız eylemlerine devam eden banka yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?